Lillian Hellman

Kynisme er en ubehagelig måte å si sannheten på.
Kategori: Sannhet
Hvis jeg skulle gi unge forfattere et godt råd, måtte det være å ikke høre på hva forfattere sier om å skrive eller om seg selv.
Kategori: Skrive