Lionel Strachey

Statistikk er en stor løgn som består av mange små sannheter.
Kategori: Statistikk
Statistikk er for tapere.
Kategori: Statistikk