Mandell Creighton

Ingen gjør så stor skade som de som går rundt og gjør godt.
Kategori: Nestekjærlighet