Margaret Bonnano

Å leve lykkelig til sine dagers ende kan man bare gjøre fra dag til dag.
Kategori: Leve