Maurice Edelmann

Sensur er som blindtarmen: Når den er uvirksom, er den unyttig, og når den er virksom, er den livsfarlig.
Kategori: Sensur