Mistinguette

Et kyss kan være et komma, et spørsmålstegn eller et utropstegn. Det er de rettskrivingsreglene enhver kvinne bør kunne.
Kategori: Kyss
Et kyss kan være et komma, et spørsmålstegn, et utropstegn eller punktum. Problemet er bare å tolke det riktig
Kategori: Kyss
Et kyss kan være et komma, et spørsmålstegn, et utropstegn eller punktum. Problemet er bare å tolke det riktig.
Kategori: Kyss