Mor Theresa

Den verste fattigdom er ensomhet og følelsen av å være forsømt og uønsket.
Kategori: Ensom
Kjærligheten er en frukt som kan høstes til alle årstider og bestandig er innenfor alles rekkevidde.
Kategori: Kjærlighet
Kjærligheten er en frukt som kan høstes til alle årstider, og som bestandig er innen rekkevidde for alle.
Kategori: Kjærlighet
Vi kan ikke gjøre store ting - men små ting med stor kjærlighet.
Kategori: Nestekjærlighet