Nathalie Sarraute

Sykdom skaper tilfredsstillelser som ofte hindrer den syke i å bli frisk.
Kategori: Sykdom