Neale Donald walsch

Den som ikke har en lidenskap, har ikke noe liv
Kategori: Lidenskap