Nicolas Boileau

En tosk finner alltid en større tosk som vil beundre ham.
Kategori: Dumhet
Bare det sanne er vakkert.
Kategori: Sannhet
Den som ikke har lært seg begrensningens kunst, har ikke lært å skrive.
Kategori: Skrive
Hver gang jeg har skrevet fire ord, stryker jeg ut tre.
Kategori: Skrive