Noissis

Vart aldri det unt deg å elska, fåfengt skal rosene då bera sin ange åt deg.
Kategori: Elske