Notorius

Det er dessverre kommet dertil at en ikke kan være uenig med noen uten å bli mistenkt for å være enig med noen andre.
Kategori: Enighet