Odd Eidem

Nordmenn er sjelden spontane før de får tenkt seg om.
Kategori: Norge og nordmenn
Vi nordmenn er i grunnen ganske spontane, bare vi får tenkt oss litt om.
Kategori: Spontan
Vi nordmenn er i grunnen svært spontane, bare vi får tenkt oss litt om.
Kategori: Spontan