Per jarle Hellevik

Etterpåklokskap er den mest eksakte vitenskap i Norge.
Kategori: Etterpåklokskap