Pete Martin

Det finnes kvinner som virker så overveldende at de aldri kommer inn i et værelse. De invaderer det.
Kategori: Kvinner