Peter Barnes

Jeg vet at jeg må være Gud, for hver gang jeg ber til ham snakker jeg med meg selv.
Kategori: Gud