Poul Bjerre

Det finnes ett helvete - å være alene. Det finnes ett himmelrike - å kunne være det.
Kategori: Alene
Den fornemste, men også den vanskeligste av alle kunster, er livskunsten.
Kategori: Livskunst