Pythagoras

Allting forandres, intet består.
Kategori: Forandring
De korteste ordene - ja og nei - krever også den største ettertanke.
Kategori: Ja og nei
Tal ikke om din lykke til en som er mindre lykkelig enn du.
Kategori: Lykke