Quentin Crewe

Barn forakter sine foreldre til de selv blir førti, da blir de plutselig som foreldrene - slik at systemet bevares.
Kategori: Barn