Rabbi Menahem mendel

Alt i verden kan etterlignes, unntagen sannheten. For imitert sannhet er ikke lenger sannhet.
Kategori: Sannhet