Robert Copeland

En komité bør bestå av høyst tre personer hvor to av dem er fraværende.
Kategori: Komite