Robert Green ingersoll

I naturen finnes ikke straff eller belønning - bare konsekvenser.
Kategori: Konsekvenser