Teresa Gorman

Et hovedproblem for alle yrkeskvinner er at de mangler en kone.
Kategori: Karriere