Theodor Mommsen

Forståelse av hva som er mulig og umulig, er det som skiller helten fra eventyreren.
Kategori: Mulig og umulig