Tormod Haugen

Vi vet aldri når eventyret kommer til livet vårt, men den dagen det er der, må vi gripe det.
Kategori: Livet