Trond B. hansen

Vi har det samme håpet barnet og jeg når hun legger våren i min hånd og jeg kaller det hestehov.
Kategori: Håpet