Ulrich Schamoni

Suksess gir sikkerhet, sikkerhet gir suksess.
Kategori: Suksess