Viggo Stuckenberg

Ingen som er blitt elsket, forsvinner.
Kategori: Elske