Wilhelm Aarek

En av veiene en har å gå for å vinne viljestyrke, er å trene seg selv i selvbeherskelsens kunst.
Kategori: Selvdisiplin