Willi Hempel

Fremskrittet manifesterer seg ved at før hadde barn snørrete neser, og nå har snørrungene barn.
Kategori: Fremskritt