William Congreve

Jeg vet at det er en hemmelighet, for det hviskes om det overalt.
Kategori: Hemmelighet