William Temple

Jeg har alltid sett på cricket som organisert dagdriverliv.
Kategori: Sport