Kurt Lewin

Hvis du vil forstå noe prøv å forandre det.
Kategori: Forandring