Rosa Luxembourg

Frihet er alltid frihet for dem som tenker annerledes.
Kategori: Frihet