Ken Alstad

Man skal aldri nærme seg en okse forfra, en hest bakfra eller en idot fra noen av sidene.
Kategori: Idiot