Stanley Baldwin

Jeg stoler mer på en kvinnes instink enn på en manns fornuft.
Kategori: Klokskap