Folke Bernadotte

Vi er ikke kommet til jorden for å bli lykkelige, men kanskje for å gjøre andre lykkelige.
Kategori: Lykke