John A. shedd

Å helt enkelt få barn, skaper ikke mødre.
Kategori: Mor