Berthold Auerbach

Musikken er det eneste verdensspråket som ikke trenger å bli oversatt.
Kategori: Musikk