Harald Leipnitz

En optimist er en mann som tror at en kvinne har avsluttet en telefonsamtale når hun har sagtha det.
Kategori: Optimist