Antonin Artaud

Jeg har lært meg ordene, de har vist meg tingene.
Kategori: Ord