Edward Albee

Den eneste mulige holdning i dag er skapende pessimisme.
Kategori: Pessimist
Det er kunstnerens forpliktelse å være en outsider. Man kan bare lede massene utenfra.
Kategori: Poesi og kunst