Juri Ljubimov

En pessimist er en vel-informert optimist.
Kategori: Pessimist