Vladimir Bukowski

Pessimisten hevder at tingene ikke kan være verre enn der er. Optimisten bestrider det.
Kategori: Pessimist