Rudolph Valentino

Det er ofte vanskelig å få den man elsker, men det er ofte enda vanskeligere å bli skilt fra vedkommende.
Kategori: Skilsmisse