Jean Giono

De stille er ikke alltid de kloke. Det finnes låste kister som er tomme.
Kategori: Stillhet