Fran Lebowitz

Barn er de beste motspillerne i Scrabble, siden de både er lette å slå og morsomme å lure.
Kategori: Barn
Det er mye man kan kære av barn - for eksempel hvor mye tålmodighet man har.
Kategori: Barn
Mat er et viktig element i en avbalansert diett.
Kategori: Mat
Telefonen er en fin måte å snakke med folk på uten å måtte by dem på en drink.
Kategori: Telefon