Roger Lewin

Barn liker nåtiden fordi de hverken har fortid eller en fremtid.
Kategori: Barn