Theresa Ann hunt

Et barn er en gave, og dets verdi kan ikke måles noe annet sted enn i hjertet.
Kategori: Barn