Jonas Lie

Vil du virkelig huske på meg med et brev, så - er det jo den største glede du kan gjøre meg i verden.
Kategori: Brev
Han gikk der ennu pleiet av en omhyggelig hustru, som stadig hadde omgitt ham med et velvære av puter, synlige og usynlige.
Kategori: Ektemann
Sladderen har nu engang påtatt seg en slags overinspeksjon med folks forlovelser.
Kategori: Forlovelse
Men menneskene tåler ikke å ha det altfor godt.
Kategori: Godhet
Folk som føler evner og har tro på seg selv, er ikke misunnelige.
Kategori: Misunnelse
Kikk litt ut i stjernenatten, og du vil ane at hele den planet, min venn, hvorpå du eksekverer i en ganske liten sprekk, kun er en ert i hele suppen.
Kategori: Stjerne